Samostatná práca a rôzne spolupráce:

Projekty v 2021 architekti:

Účasť v súťažiach o návrh:

AŠOvVPvRO: