Som Marián a mám „lucký“ prístup k architektúre, urbanizmu a krajine.

Ponúkam vypracovanie architektonického návrhu (štúdie), dokumentácie pre územné konanie, stavebného povolenia a projektu na uskutočňovanie stavby.